BLESS HOTEL

Localización
CALA NOVA, SANTA EULALIA DEL RIO, IBIZA, ESPAÑA
Tipoloxia
HOTEL EXTERIORS
Area
8.000 m2
Cliente
PALLADIUM GROUP
Fases

ESTUDIO PREVIO | PROXECTO DE EJECUCIÓN | DIRECCIÓN DE OBRA

Creditos

MIXIS – PROXECTO ARQUITECTURA
CARLOS LEÓN – INFOGRAFÍA
PALLADIUM GROUP – FOTOGRAFÍA

Data proxecto

2017-2019

O proxecto de arquitectura paisaxista do Hotel Bless en Ibiza, busca ante todo potenciar a localización privilexiada da súa contorna en Cala Nova. O objetivo principal consistía en deseñar un esparzo que permitese desenvolver o programa de ocio que o hotel ofrece, preservando as fabulosas vistas do lugar.

A auga e a topografía xogan un papel fundamental no deseño. Todo o espazo está conformado por láminas de auga desbordantes ubicadas nos socalcos que van baixando ao acercármonos ao mar, o que proporciona unha sensación visual de continuidade coa paisaxe.

Esta topografía permite albergar distintas zonas de estar integradas sen interferir coas vistas, que crean distintos ambientes e dan ritmo a todo o espazo exterior do hotel.

O deseño e a elección de materiais que conforman os elementos construidos pretenden xerar unha idea de conxunto. Así, todos os pavimentos, muros e elementos de auga están construídos con pedra de granito blanco. Pola contra, coa elección do material vexetal búscase imprimir un carácter totalmente distinto a cada espazo. Neste sentido, identificáronse unha serie de tipoloxías/características de vexetación que permiten crear espazos diversos dentro do hotel: exótico, exuberante, acuático, salvaxe e paradisíaco son as tipoloxías que inspiraron a memoria de plantación do proxecto e diferencian os espazos exteriores do hotel.