FRAGA DO ALÉN
CEMITERIO DA ROMEA

Localización
A ROMEA, BOTOS,36519, LALÍN, PONTEVEDRA, ESPAÑA
Tipoloxia
CEMITERIO
Área
31.000 m2
Cliente
AYUNTAMENTO DE LALÍN
Fases

ESTUDIO PREVIO | PROXECTO DE EJECUCIÓN | DIRECCIÓN DE OBRA

Créditos

PROMOVE – PROXECTO DE ARQUITECTURA

Data proxecto
2020-ACTUALIDAD

Xa moito antes de que existira o cemitério na Romea foran documentados monumentos funebres nas cercanias da Romea. Estos monumentos eran realizados en lugares provelexiados na paisaxe.

E Agora co proxecto de ampliación do Cemiterio da Romea, pretendes voltar a asentarnos na naturalización do espacio, co obxetivo de crear un local espiritual e contemplativo, que permita disfrutar tanto o día a día, como que permita ser utilizado como lugar de culto e commemoración dos seres queridos que xa non están.

O encargo do proyecto consistía en ampliar o cemiterio aillado do entorno cara a un o bosque a proposta busca introducir o cementerio no bosque o memo tempo que o bosque entre no cemiterio.

A proposta de ampliación cara o bosque, respeta a planta original do cementerio, prolongando o eixe longitudinal e creando outro exijo transversal simétrico ó existente, anda que con diferente deseño.

Se o exijo longitudinal existente está constituido por unha avenida formal recta que desemboca na apela existente, a proposta estará constituido por unha serie de caminos sinuosos entre as arboles existentes onde se ubicará un lago-escenario elevado sobre o terreno natural.

Na área contigua o aparcamento existente, onde na actualidad existen os Carballos de gran porte, deparase un gran parque exterior totalmente abierto, previo a entrada do cemiterio como continuidad as sendas peonís e ciclableis que unes o centro urbano ate o cemiterio.