LA FINCA 147

Localización
PASEO DE LOS LAGOS, 28223, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID, ESPAÑA
Tipoloxia
XARDÍN PRIVADO
Área
3.000 m2
Cliente
CLIENTE PRIVADO
Fases

ESTUDIO PREVIO | PROXECTO DE EJECUCIÓN | DIRECCIÓN DE OBRA

Créditos

A-CERO – PROXECTO DE ARQUITECTURA
A-CERO – FOTOGRAFÍA
AGORBOTÁNICA – CONSTRUCTORA

Data proxecto
2012
Data execución
2020

Unha gran lámina de auga no límite da parcela, que tamén serve de piscina, da amplitude a todo o xardín xerando continuidade visual co lago da urbanización existente nas inmediacións da parcela.

Implantouse unha grande superficie de céspede practicamente plana que une a planta baixa da vivenda coa piscina, tratándose do lugar principal de uso e disfrute do xardín. Esta área está protexida entre fortes taludes a ambos lados que foron estabilizados mediante a colocación de rochas e plantacións de distintas especies de arbustos podados en bola e tapizares, resultando unha composición de alto interese ornamental. A través dos taludes discorren unha serie de camiños que permiten o tránsito entre as distintas zonas exteriores e a propia casa. Algúns camiños onde as zonas son máis planas agrándanse para crear as distintas zonas de estar.

A composición vexetal está formada por especies perennifolias moi resistentes á poda, que garanten a estabilidade estética do xardín mentres que distintos exemplares de arborizado caducifolio interesantes pola súa floración e coloración proporcionan ritmo cromático ao longo de todo o ano.